inflation

  • Inflation

    Inflation

    Inflation refererer til den proces, hvorved det generelle prisniveau for varer og tjenester i en økonomi stiger over tid, hvilket resulterer i et fald i købekraften for en valuta. Med andre ord, når inflationen stiger, kan du købe færre varer og tjenester for den samme mængde penge. Inflation er et nøglemål for økonomisk sundhed og…

  • Pengepolitik

    Pengepolitik

    Pengepolitik refererer til de handlinger, som en centralbank foretager for at styre pengeudbuddet og renteniveauer i en økonomi. Hovedformålet med pengepolitikken er at opnå makroøkonomisk stabilitet, hvilket typisk inkluderer mål som lav inflation, fuld beskæftigelse og stabil vækst i BNP. Centralbanker anvender en række redskaber til at påvirke økonomien og opnå disse mål. Redskaber for…