BNP

  • Pengepolitik

    Pengepolitik

    Pengepolitik refererer til de handlinger, som en centralbank foretager for at styre pengeudbuddet og renteniveauer i en økonomi. Hovedformålet med pengepolitikken er at opnå makroøkonomisk stabilitet, hvilket typisk inkluderer mål som lav inflation, fuld beskæftigelse og stabil vækst i BNP. Centralbanker anvender en række redskaber til at påvirke økonomien og opnå disse mål. Redskaber for…

  • Bruttonationalprodukt (BNP)

    Bruttonationalprodukt (BNP)

    Bruttonationalprodukt (BNP) er en af de mest anvendte økonomiske indikatorer til at måle et lands økonomiske præstation. Det repræsenterer den samlede markedsværdi af alle varer og tjenester, der er produceret inden for et lands grænser i en given periode, typisk kvartalsvis eller årligt. BNP bruges som en indikator for et lands økonomiske størrelse og sundhed…